Konsultim publik – Hidrocentralet e vogla

Konsultim publik – Hidrocentralet e vogla

Komuniteti i Energjisë ka hapur konsultim publik në lidhje me hidrocentralet e vogla.

Në këtë link: https://energy-community.org/aboutus/institutions/ENVTF/PC.html mund të gjeni informata rreth qëllimit të konsultimit publik dhe poshtë faqes mund ta gjeni pyetësorin ku duhet ta plotësoni, deri më 15 Qershor.

Pjesëmarrja juaj në këtë konsultim publik është shumë e rëndësishme, andaj ju inkurajojm të merrni pjesë në këtë konsultim përmes pyetësorit.


_____________

Public Consultation – Small Hydropower Plants

Energy Community has published an online public consultation to seek views on the draft Policy Guidelines on small hydropower projects.

The public consultation will be completed through an online questionnaire, which can be found in the link below, followed by additional general information:
https://energycommunity.org/aboutus/institutions/ENVTF/PC.html

Your participation in this public consultation is of great importance and we encourage you to participate by completing the questionnaire.