Showcase-Sharing Experience

Sot Qendra e Burimeve e financuar nga Zyra e BE-së në Kosovë ka mbajtur eventin ‘Showcase-Sharing Experience’ me organizatat e shoqërisë civile, media, biznese dhe institucione publike.

Deri më tani puna jonë ka rezultuar në:
17 iniciativa të suksesshme☑️
Mbi 100 ngjarje të organizuara☑️
Mbi 100 organizata të trajnuara☑️
Mentorim për 15 OSHC-të ☑️
Çmime dhe mirënjohje ndërkombëtare☑️

Programi ynë për ngritjen e kapaciteteve të OSHC-ve në Kosovë do të vazhdojë të kontribuoj në vendimmarrjen dhe politikë-bërjen në nivelin lokal dhe qendror.

Le të punojmë së bashku për një të ardhme më të mirë.