Baza e të dhënave të OJQ-ve

Në seksionin e bazës së të dhënave të OJQ-ve, do të gjeni listën e përditësuar të të gjitha OJQ-ve aktive që janë regjistruar në këtë platformë. Aktualisht, ka më shumë se 300 OJQ të regjistruara, dhe lista vazhdon të zgjerohet.

Baza e të dhënave është dizajnuar të jetë e lehtë në përdorim dhe shërben si një mjet i shkëlqyeshëm për t’ju ndihmuar të gjeni një partner lokal për projektin, aktivitetin, fushatën e vetëdijesimit ose fushatën e avokimit që po planifikoni.

Për të pasur qasje në këtë platformë, duhet të keni një emër përdoruesi/fjalëkalim. Nëse nuk e keni ende, atëherë klikoni këtu.