ËSHTË PUBLIKUAR PROJEKTLIGJI PËR RIMËKËMBJEN EKONOMIKE – COVID-19

ËSHTË PUBLIKUAR PROJEKTLIGJI PËR RIMËKËMBJEN EKONOMIKE – COVID-19

Qëllimi i këtij Ligji është plotësimi dhe ndryshimi i disa ligjeve, me qëllim të rimëkëmbjes së ekonomisë së Republikës së Kosovës pas efekteve negative të shkaktuara nga pandemia COVID-19.

Data e fillimit: 15.07.2020

Data e përfundimit: 19.07.2020

Projektligji

Dokumentacioni shtesë:
Dokument-konsultimi 


Emri i personit kontaktues:

Verona Dibra

[email protected]


Shkarko dokumentin e kontributeve

Komentet/Kontributet

*Duhet te logoheni në faqen e Zyrës për Qeverisje të Mirë për të postuar komentet/kontributet tuaja