Këshilli Danez për Refugjatë bën thirrje për OJQ-të në Kosovë

Këshilli Danez për Refugjatë, Misioni në Kosovë, (DRC) po bën thirrje për aplikim për fonde Organizatave Lokale Jo-Qeveritare në Kosovë (OJQL).

Kjo thirrje është pjesë e projektit Mbështetja e Sipërmarrjes Sociale dhe Nxitjen e Fuqizimit Socio-ekonomik në Komunitetet Minoritare në Kosovë, i financuar nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar të përfaqësuar nga Ambasada e Suedisë në Kosovë (Sida).

OJQ-të duhet tu përmbahen këtyre udhëzimeve:

 Udhëzime për Përgatitjen dhe Dorëzimin e Aplikacioneve 

Formularin e aplikimit dhe buxhetit mun t’i gjeni më poshtë:

Afati i fundit për aplikim: 16/11/2020, 17:00