“A healthy mind – A healthy life” Project

Projekat "Podsticanje održivog organizacionog razvoja za OCD-ove na Kosovu" je projekat koji finansira Evropska unija, a kojim rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira Forum za građanske inicijative (FIQ) i Institut za razvojnu politiku (INDEP).  Načini uticaja projekta u društvu su kroz 1) šeme raspodele grantova za 15 lokalnih organizacija, koje doprinose društvu kroz različite projekte, 2) uspostavljanje Resursnog centra i 3) Akademije održivosti koja pruža inkluzivnu obuku za izgradnju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva. Resursni centar je osnovan da služi kao primarni izvor informacija za OCD na Kosovu o dešavanjima relevantnim za sektor civilnog društva. Takođe, izvor je širokih mogućnosti za izgradnju kapaciteta i organizacioni razvoj. Resursni centar osnovan je u prostorijama Foruma za građanske inicijative (FIQ) u Prištini.

Centar za psiho-socijalna i medicinska istraživanja (CPSMI) je nevladina organizacija osnovana 2009. godine i jedan je od korisnika ove šeme. Cilj organizacije uključuje razvoj nauke, zdravlja i obrazovanja na Kosovu. Projekat CPSMI "A Healthy Mind - A Healthy Life" koji finansira kancelarija EU i podržava FIQ i INDEP ima za cilj promovisanje mentalnog zdravlja. Projekat je planiran isključivo za decu šestih i sedmih razreda, jer literatura je pokazala da su deca uzrasta 11-12 godina u kritičnim razvojnim fazama i za normalni razvoj potrebna im je posebna nega.

Bitno je da su deca svesna o važnosti inkluzije. Različitim aktivnostima je ciljano promovisanje razvoja timske dečije igre, liderstva i razvoja konstruktivne komunikacije među njima. Shvatanje inkluzije čini učenike otvorenijima za različitosti i priprema ih za bolji život u zajednici. Druga veoma važna tema koja je deci predstavljena bila je kako sprečiti fenomen nasilja u školama. Uz pomoć društveno-emotivnih i kreativnih aktivnosti, učenicima su prenete poruke o ovoj temi. Isto tako kroz diskusije o ovoj temi, saslušane su i razmotrene njihove zabrinutosti kao rezultat ovih uznemiravanja. Uznemiravanje, razvojem tehnologije prešlo je i u elektronskom obliku, inače poznato kao “Cyberbullying”. Mlađe generacije su najlakši plen ovog fenomena i ovaj projekat je objasnio kako sprečiti i pomoći i drugima koji su pogođeni njime. S obzirom da škole ne pružaju potrebne informacije, poseban fokus je dat mentalnom zdravlju i njegovoj ulozi kod opšteg blagostanja. Zdrav um, zdrav život.

Neposredni korisnici ovog projekta su učenici iz dveju škola u kojima je realizovan. 40% korisnika je 12 godina, 34,30% je 11 godina, 22,90% 13 godina, 2,9% 14 godina. 57,1% učenika koji su učestvovali su muškarci i 42,9% žene.

Projekat "Podsticanje održivog organizacionog razvoja za OCD-ove na Kosovu" je projekat koji finansira Evropska unija, a kojim rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementira Forum za građanske inicijative (FIQ) i Institut za razvojnu politiku (INDEP).