Otvoren je poziv za pondošenje predloga za grantove u okviru projekta “GrassRoots Action Support- GRAS”.

Otvoren je poziv za pondošenje predloga za grantove u okviru projekta “GrassRoots Action Support- GRAS”.
Projekat finasira Evropska Unija i rukovodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu a implementiran je od strane Kosovske Inicijative za Stabilnost- IKS, LENS i Friedrich Ebert Stiftung, (FES) kancelarija u Prištini.

Projekat ima za cilj da podrži OCD-e u njihovim aktivnostima da utiču na donošenje javnih odluka kroz njihove profesionalne i tehničke doprinose.

Najmanje 18 grantova u iznosu od 3, 000 do 6,000 eura, biće dodeljeno za projekte u ovim oblastima:
- Dobro upravljanje: građansko učešće i lokalna odgovornost
- Socijalna pravda: Socio-ekonomska prava
- Kultura i kulturno nasleđe na lokalnom nivou
Rok za prijavu je otvoren do dana 20 decembra 2019 godine, petak, do 17:00 časova

Podrobnije detalje o pozivu možete pronaći na sledećem linku: https://grasks.com/sr/krug-iii/