Akademija održivosti

Akademija održivosti će pružiti sveobuhvatne obuku za jačanje kapaciteta lokalnih OCD, ne samo u pogledu organizacionog razvoja, već će ih konkretno opremiti neophodnim veštinama i kompetencijama za razvoj i realizaciju uspešnih inicijativa zastupanja. Ovo će doprineti održivom poboljšanju praktičnog znanja, veština za prikupljanje sredstava zastupanje 15 OCD korisnica šeme grantova „Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu“. Akademija održivosti će se usredsrediti na izgradnju ključnih veština i kompetencija za održivi organizacioni razvoj, prikupljanje sredstava, informisanje i mobilisanje zajednice, izgradnju mreža i koalicija, komunikacije, rukovođenje projektima, finansijsko upravljanje i zastupanje.  

 

Akademija održivosti će se sastojati od 8 modula obuke, uključujući: organizacioni razvoj, informisanje i mobilisanje zajednice, prikupljanje sredstava, rukovođenje projektima, finansijsko upravljanje komunikacije, izgradnju mreža i koalicija, zastupanje i liderstvo. Svaki od modula će trajati po dva dana. Kako bi se osiguralo progresivno učenje veština i praktično iskustvo, akademija u trajanju od 12 meseci će biti podeljena u dve faze, početna faza koja pokriva održivi organizacioni razvoj, informisanje i mobilisanje zajednice, prikupljanje sredstava i finansijsko upravljanje i faza Narednog nivoa koja pokriva naprednije ranije navedene teme. OCD učesnice će moći da prvo u praksi iskoriste ove svoje nove veštine nakon prve faze prilikom realizacije svojih projekata u zajednici. OCD učesnice će imati zadatke koji će im pomoći da vežbaju veštine koje nauče između modula. Očekuje se da će većina organizacija do kraja ove obuke popraviti svoje kapacitete u smislu napora informisanja i mobilisanja lokalnih resursa, svoje veštine u, između ostalog, održivom organizacionom razvoju i planiranju projekta, prikupljanju sredstava od lokalnih izvora (pojedinaca, firmi i institucija), svoje veštine zastupanja i svoje kapacitete da budu transparentne i da angažuju građane. Obuke će biti pružene u interaktivnom formatu, korišćenjem predavanja, metoda slučaja za podsticanje diskusija između učesnika i obuka u vezi sa studijama slučaja koje angažuju učenike u rešavanju problema i situacijama iz stvarnog sveta. Učesnici će biti dodatno podstaknuti da formulišu pitanja i donose brze odluke.    

 

Glavni cilj ovog programa je značajan razvoj kapaciteta glavnih ciljanih grupa (lokalnih OCD), naročito u smislu njihovih organizacionih, operativnih i veština zastupanja koje će im omogućiti da poprave svoj doprinos u procesima odlučivanja i kreiranja politike lokalnih i centralnih vlasti. Štaviše, učesnici projekta će imati koristi od dobijanja pristupa velikoj mreži partnerskih OCD implementacionih partnera, što će im zasigurno koristiti u njuhovom budućem radu.