FGI i INDEP dodeljuju 15 grantova lokalnim OCD-ima na Kosovu

15 lokalnih OCD-a je odabrano za prijem grantova u iznosu od 3.500 do 4.000 evra kao deo šeme grantova „Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu“ finansiranog od Evropske unije, kojim rukovodi Kancelarija EU na Kosovu.

U izuzetno konkurentskom procesu sa više od 100 prijava, izborna komisija je odabrala sledeće OCD za realizaciju svojih originalnih projektnih ideja:

 • NVO Centar za ekološko obrazovanje i razvoj CEDE
 • NVO Centar za psihosocijalna i medicinska istraživanja f
 • NVO ATOM3RUN
 • NVO Alternativni kulturni centar Gračanica AKCG
 • NVO Virtual Sophists
 • NVO Me Dore ne Zemer
 • NVO Organizacija studenata medicine Kosova KOMS
 • NVO KAND
 • NVO Norma
 • NVO Fortesa
 • NVO Ekovizioni
 • NVO Admovere
 • Centar za socijalnu afirmaciju mladih
 • ETEA
 • Opšte obrazovanje mladih Kosova

Pre stvarne primene projekata, OCD će morati da završe akademiju održivosti, koja ima za cilj da pomogne OCD-ima u smislu jačanja kapaciteta i tečne realizacije projektnih ideja.

15 projekata realizovanih u 4 tematske oblasti: 1. Demokratija i dobra uprava, 2. Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike, 3. Omladina i volonterizam, i 4. Vladavina prava i ljudska prava.

Nakon realizacije svojih projekata, OCD korisnice će formirati partnerstva među sobom u vidu 4 tematske koalicije za angažovanje na lokalnim inicijativama zastupanja. Projekti partnerstava će biti finansirani do 8.500 evra.