OBUKA SA OCD-ima O UPRAVLJANJU PROJEKTNIM CIKLUSIMA

Kao deo projekta „Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu“ finansiranog od Evropske unije, kojim rukovodi Kancelarija EU na Kosovu, Forum za građanske inicijative (FGI) i Institut za razvojnu politiku (INDEP) organizovali su obuku o „Upravljanju projektnim ciklusima“.   

26 OCD je imalo koristi od obuke koja je imala za cilj poboljšanje razumevanja i veština učesnika o upravljanju projektnim ciklusima i obezbedila im je neophodne veštine za utvrđivanje potreba i pripremu solidnih predloga projekta.