Resursni centar

Resursni centar služi kao primarni izvor informacija za OCD na Kosovu u pogledu dešavanja koja su relevantna za sektor civilnog društva. On je takođe izvor najvećih prilika za organizacioni razvoj i jačanje kapaciteta. Resursni centar je formiran u prostorijama  Foruma za građanske inicijative (FGI) u Prištini. Resursni centar nudi:

Prostor za sastajanje/zajednički rad

FGI ima kompletno funkcionalnu salu za sastanke sa 12 mesta koja može da služi kao mesto za sastanke lokalnih OCD kojima nedostaju ovakvi prostori.

Prostorija za obuku/medije

Prostorija za obuku je osmišljena da u njoj komforno sedi 20 ljudi i prati interaktivna predavanja i/ili govore gostiju. Pored toga, ova prostorija ima moderan medija centar koji OCD mogu da koriste za konferencije za štampu o svojim akcijama /ili projektima.

Biblioteka

Kao deo NRC projektni partneri su osnovali biblioteku koja sadrži neophodne knjige, priručnike, smernice i druge resurse koji će biti na raspolaganju lokalnim OCD u svako doba.

Pored toga, projektni partneri će osmisliti sveobuhvatni nastavni plan i program za onlajn obuku za NRC, koji će biti besplatno dostupan na internetu kao deo veb stranice FGI. Preko ovakvih obuka mi ćemo moći da dopremo do većeg broja lokalnih OCD širom Kosova za koje možda nije izvodljivo da budu fizički prisutne na obukama koje žele da pohađaju, zbog putnih troškova, itd.  Osim toga, nastavni plan i program za onlajn obuku biće pripremljen prema modulima Akademije održivosti, ali će biti skrojen za onlajn učenje po individualnom tempu za svakog polaznika. Pored toga, svi gosti predavači i kratki materijali obuke o konkretnim predmetima biće takođe dostupni u nastavnom planu i programu za onlajn obuku kao deo NRC.