Rijedloge Poziva

Institut za razvojnu politiku (INDEP) i Balkan Green Foundation (BGF) objavljili su poziv za podnošenje predloga projekata za OCD u okviru projekta‚ Empower – Engage – Build Ovnership‘ koji finansira Evropska unija, vodi Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

Šema finansijske podrške ima za cilj da pomogne lokalnim OCD na Kosovu da implementiraju projekte koji se bave obradom ovih tri tema: Zaštita životne sredine, Zelena Energija i Cirkularna Ekonomija u okviru ovog projekta i da poboljšaju situaciju na terenu.

Detalnije informacije u vezi sa prijavom možete pronaći u linku ispod.