Thirrja për Propozime

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Balkan Green Foundation (BGF) kanë publikuar Thirrjen për Propozime për OSHC-të, si pjesë e projektit ‘Empower – Engage – Build Ownership’, i financuar nga BE, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Skema e mbështetjes financiare synon të ndihmojë OSHC-të lokale në Kosovë për të zbatuar projekte që adresojnë tri fusha tematike të projektit: Mbrojtjen e Mjedisit, Energjinë e Gjelbër dhe Ekonominë Qarkore dhe përmirësimi i situatës në terren.
Detajet për aplikim mund të gjinden në linkun e mëposhtëm.