Thirrje për pjesëmarrje në garën për çmimin FIDES

Forumi për Iniciativa Qytetare (FIQ) shpallë thirrje për pjesëmarrje në garën për çmimin FIDES për Filantropi në Kosovë.
Kategoritë për çmimet FIDES 2020 janë:
Kompanitë dhe OSHC-të nga Kosova dhe Diaspora, mund të aplikojnë për kategoritë e mëposhtme:
➡️ Çmimi FIDES për kontribut në nivel kombëtar “Hasan Prishtina” – i ndahet individit, kompanisë, apo organizatës, që ka ndërmarrë aktivitete filantropike në nivel kombëtar.
➡️ Çmimi FIDES për kontribut nga Diaspora – i ndahet individit, kompanisë, organizatës apo nismave nga Diaspora që kanë ndërmarrë aktivitete filantropike në Kosovë.
Të gjithë të interesuarit mund të aplikojnë në linkun – https://bit.ly/34cbOrc