Trajnime Online

Ju dhe ekipi juaj nuk mund të merrni pjesë fizikisht në trajnimet relevante për ju dhe zhvillimin e organizatës suaj?

Nëpërmjet Seksionit të Trajnimeve tona Online, ju mund të keni qasje në trajnime të ndryshme online të dizajnuara nga Qendra e Burimeve dhe partnerët e saj zbatues.

 

Këtu mund të gjeni të gjithë trajnimet e publikuara.

Use of e-consult:
https://www.youtube.com/watch?v=UmoqD2v5uq0

Communication:
https://www.youtube.com/watch?v=gD1V_PIYRGY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=I3852IQf1Ck

Networking:
https://www.youtube.com/watch?v=66RpzyUG2jI
https://www.youtube.com/watch?v=5YYSfNHBMLQ

Policymaking:
https://www.youtube.com/watch?v=gIUGoWGhbto
https://www.youtube.com/watch?v=ieWODWLeU5w

Advocacy:
https://www.youtube.com/watch?v=zWgMURvQSrc

Leadership:
https://www.youtube.com/watch?v=FNHQ1fNO0Aw