Grantovi

Projekat se sastoje od šeme dodeljivanja grantova iz dva stepena koji će biti realizovani tokom cele akcije.

Prvi stepen će obuhvatiti dodeljivanje malih grantova za 15 lokalnih OCD koje su završile prvu fazu programa jačanja kapaciteta Akademije održivosti. Prvenstveni cilj prvog granta je da se pokriju potrebni troškovi za OCD učesnice da realizuju svoje projekte ideje u zajednici sa ciljem obezbeđivanja većeg učešća građana i uticanja na kreiranje politike i odlučivanje na nivou lokalne uprave. 

Drugi stepen će obuhvatiti dodeljivanje malih grantova za najmanje 4 koalicije lokalnih OCD. Prvenstveni cilj drugog granta je pokrivanje neophodnih troškova za svaku koaliciju OCD za realizaciju šire akcije zastupanja sa ciljem obezbeđivanja većeg učešće i uticaja građana u kreiranju politike i odlučivanju na lokalnom i centralnom nivou vlasti. Projektni partneri će dodeliti približne grantove koalicijama OCD pod uslovom da one same mogu prikupiti 25% ukupnih projektnih troškova iz lokalnih izvora.

Opšti cilj šeme grantova „Podsticanje održivog organizacionog razvoja OCD-a na Kosovu“, odnosno šeme finansijske podrške, je osnaživanje lokalnih OCD-a i stvaranje koalicija koje će se baviti lokalnim problemima. Konkretan cilj ovog poziva je da se poveća aktivno i održivo angažovanje lokalnih OCD u kreiranju politike na svim nivoima uprave u odabranim prioritetnim oblastima intervencije putem nuđenja neposredne finansijske i tehničke pomoći.

Prioritetne oblasti intervencije su:

  • Demokratija i dobra uprava
  • Obrazovanje, zapošljavanje i socijalne politike
  • Omladina i volonterizam
  • Vladavina prava i ljudska prava